Ga direct naar de inhoud

Toegankelijkheid

Rijkswaterstaat wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. 

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

Het toegankelijkheidslabel van overstroomik. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring 

Overstroomik.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring 

De toegankelijkheidsverklaring voor Overstroomik.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport. 

Hoe werken wij aan toegankelijkheid? 

Rijkswaterstaat zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: 

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Rijkswaterstaat 

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan basisinformatie-overstromingen.rws.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Rijkswaterstaat, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden 

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op