Ga direct naar de inhoud

Hoe hoog komt het water bij jou?

Deze website toont:

  • De waterhoogte in jouw buurt bij een overstroming
  • Hoe jij je kunt voorbereiden

Overstroomik.nl is een initiatief van Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio's, de waterschappen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Justitie en Veiligheid en het Deltaprogramma.